Cum arata structura Anului Scolar in 2019

Structura anului școlar în 2019

Prin Ordinul nr. 3191/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 145/2019, Miniterul Educaţiei a aprobat structura anului şcolar în 2019 – 2020. Conform acestuia, anul şcolar 2019 – 2020 începe la data de 1 septembrie 2019, se termină la data de 31 august 2020 şi are 35 de săptămâni. Atfel prima zi de cursuri va fi 9 septembrie 2019.

Citește în continuare articolul pentru a afla cum sunt structurate cursurile, vacanțele, dar și câteva detalii despre programul Școala altfel.

Cum arata structura Anului Scolar in 2019

Structura anului școlar în 2019 – 2020 este compusă din 2 semestre după cum urmează:

  • Semestrul I are 15 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019.
  • Cursuri – luni, 9 septembrie 2019 – vineri, 20 decembrie 2019.
  • În perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2019, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
  • Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2019 – duminică, 12 ianuarie 2020
  • Semestrul al II – lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020.
  • Cursuri – luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 3 aprilie 2020.
  • Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 4 aprilie 2020 – marţi, 21 aprilie 2020
  • Cursuri – miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 12 iunie 2020
  • Vacanţa de vară – sâmbătă, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului şcolar 2020 – 2021.

Alte detalii despre structura anului școlar în 2019 – 2020:

Programul Școala altfel se va desfășura în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020. Acesta va dura 5 zile consecutive lucrătoare, iar planificarea activităților depinde de unitatea de învățământ.

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului. Atfel, acestea nu vor concide cu perioada de desfășurare a programului Școala altfel.

În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, alte situaţii excepţionale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Însă recuperarea cursurilor suspendate nu se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare.

Ca în fiecare an, în zilele de sărbătoare legale și liberele de la stat nu se organizează nici un fel de curs.